Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

  • Przegląd Aparatów USG – 12 szt.
  • Aparat RTG przyłóżkowy typu Visitor T5 – 1 szt.