Dnia 19 grudnia podpisaliśmy umowę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

Zakres:

Obsługa serwisowa Aparatu RTG do zdjęć kostno – płucnych