Dnia 8 stycznia 2020 r podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 81, 91-520 Łódż

Zakres:

  • Wykonywanie przeglądów oraz wydawanie orzeczeń technicznych sprzętu i aparatury medycznej
  • Aparat RTG
  • Aparaty USG – 9 szt.