Dnia 24.12.2019 r. podpisaliśmy umowę ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o., ul. Gen. Grota-Roweckiego 6, 63-900 Rawicz

Zakres:

  • Wykonanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego
  • Aparat RTG z Ramieniem C – 1 szt.
  • Aparat RTG przewoźny – 1 szt.