Siemens Healthcare Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03– 821 Warszawa

Demontaż i utylizacja Tomografu Komputerowego w NZOZ Radiologica, ul. Fort Wola 22, 02-952 Warszawa