Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 

40-514 Katowice

Naprawa:

RTG do zdjęć kostno-płucnych Radspeed MF