Czy rzeczywiście obecny system prawny jest zrozumiały i czytelny dla wszystkich?

Prawo tworzymy po to, aby uporządkować pewne kwestie, wprowadzić normy i przepisy. 
W definicji mówimy o systemie norm, ogółu przepisów, jednak pojęcie to jest wieloznaczne. 
Tworzymy również prawo, które dotyczy systemu opieki zdrowotnej, jednak Polska niestety od wielu lat nie potrafi zapewnić stabilności systemowi opieki zdrowotnej.

Link do artykułu poniżej:

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/piotr-miadziolko-potrzebujemy-prawa-realnego-i-zrozumialego