Zamówienia publiczne na wyroby medyczne w czasach kryzysu podczas targów SALMED, które odbyły się w Poznaniu w dniach 23-25 marca.

Dziękujemy za zaproszenie do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym.

Podczas targów Salmed w 2022 r. uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym na temat Zamówień Publicznych na Wyroby Medyczne.

O tym, jak w ostatnich latach zmieniało się prawo zamówień publicznych oraz o tym, czego szpitale i firmy mogą spodziewać się w tym roku, rozmawialiśmy podczas debaty poświęconej zamówieniom publicznym w kontekście wyrobów medycznych na międzynarodowych targach SALMED.

Więcej na ten temat i nie tylko w poniższym linku:

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/targi-salmed-nowoczesne-pomysly-dla-menadzerow-ochrony-zdrowia